Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Mlýnce

Mlýnce to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Linz.
. Dziś miejscowość nazywa się Mlýnce i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Linz Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Mlýnce Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Mlýnce Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Linz Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Linz Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Mlýnce Czechosłowacja Podbořany 1945
Mlýnce Czechosłowacja Louny 1992
Mlýnce Czechy Louny 1993