Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Mlýnce

Mlýnce to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Podbořany.
Mlýnce to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Linz. Dziś miejscowość nazywa się Mlýnce i należy do Czechy.