Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Linz

Linz to miejscowość w to miejscowość, która 1938 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Podersam.
Linz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Linz. Dziś miejscowość nazywa się Mlýnce i należy do Czechy.