Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Mistřovice

Mistřovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Mistrowitz.
. Dziś miejscowość nazywa się Mistřovice (Český Těšín-Mistřovice) i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Mistrzowitz Austro-Węgry Teschen/Cieszyn,Český Těšín przed traktatem pokojowym z Austrią
Mistrzowice Austro-Węgry Teschen/Cieszyn,Český Těšín przed traktatem pokojowym z Austrią
Mistřovice Austro-Węgry Teschen/Cieszyn,Český Těšín przed traktatem pokojowym z Austrią
Mistřovice Czechosłowacja Český Těšín po traktacie pokojowym z Austrią
Mistrzowice Czechosłowacja Český Těšín po traktacie pokojowym z Austrią
Mistrzowice Polska Cieszyn/Český Těšín 1938
Mistrowitz Rzesza Niemiecka Teschen 1939
Mistřovice Czechosłowacja Český Těšín 1945
Mistřovice (Český Těšín-Mistřovice) Czechosłowacja Karviná 1992
Mistřovice (Český Těšín-Mistřovice) Czechy Karviná 1993