Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Minice

Minice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Minice.
. Dziś miejscowość nazywa się Minice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Minitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Minice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Minice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Minitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Minice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Minice Czechosłowacja Písek 1945
Minice Czechosłowacja Písek 1992
Minice Czechy Písek 1993