Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Měkynec

Měkynec to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Měkynec.
. Dziś miejscowość nazywa się Měkynec i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Měkinetz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Měkynec Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Měkynec Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Miekinetz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Měkynec Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Měkynec Czechosłowacja Vodňany 1945
Měkynec Czechosłowacja Strakonice 1992
Měkynec Czechy Strakonice 1993