Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Malé Hydčice

Malé Hydčice to miejscowość w to miejscowość, która 1992 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Klatovy.
Malé Hydčice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Malé Hydčice. Dziś miejscowość nazywa się Malé Hydčice i należy do Czechy.