Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Malé Hydčice

Malé Hydčice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Malé Hydčice.
. Dziś miejscowość nazywa się Malé Hydčice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Klein-Hičitz Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Malé Hyčice Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Malé Hydčice Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Malé Hydčice Czechosłowacja Strakonice po traktacie pokojowym z Austrią
Klein-Hitschitz Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Malé Hydčice Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Malé Hydčice Czechosłowacja Horažďovice 1945
Malé Hydčice Czechosłowacja Klatovy 1992
Malé Hydčice Czechy Klatovy 1993