Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Matzig

Matzig to miejscowość w to miejscowość, która 1939 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Leipe (Westpr.).
Matzig to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Matzig. Dziś miejscowość nazywa się Macikowo i należy do Polska.