Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

NN

NN to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Místek.
NN to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się NN. Dziś miejscowość nazywa się Lučina i należy do Czechy.