Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Loučky

Loučky to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Schönau.
. Dziś miejscowość nazywa się Loučky i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Schönau Austro-Węgry Tetschen przed traktatem pokojowym z Austrią
Loučky Austro-Węgry Tetschen przed traktatem pokojowym z Austrią
Loučky Czechosłowacja Děčín po traktacie pokojowym z Austrią
Schönau Czechosłowacja Děčín po traktacie pokojowym z Austrią
Schönau Rzesza Niemiecka Tetschen 1938
Loučky Czechosłowacja Děčín 1945
Loučky Czechosłowacja Děčín 1992
Loučky Czechy Děčín 1993