Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Losina

Losina to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Lossin.
. Dziś miejscowość nazywa się Losina i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Lossin Austro-Węgry Mies przed traktatem pokojowym z Austrią
Losina Austro-Węgry Mies przed traktatem pokojowym z Austrią
Losina Czechosłowacja Stříbro po traktacie pokojowym z Austrią
Lossin Czechosłowacja Stříbro po traktacie pokojowym z Austrią
Lossin Rzesza Niemiecka Mies 1938
Losina Czechosłowacja Stod 1945
Losina Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Losina Czechy Plzeň-jih 1993