Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Lisewo *

Lisewo * to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Polska i znajdowała się w okręgu administracyjnym Golub-Dobrzyń.
Lisewo * to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Lissaufließ. Dziś miejscowość nazywa się Lisewo * i należy do Polska.