Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Lissewo

Lissewo to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem wersalskim należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Briesen.
Lissewo to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Lissaufließ. Dziś miejscowość nazywa się Lisewo * i należy do Polska.