Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Luče

Luče to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Leutsch.
. Dziś miejscowość nazywa się Luče i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Leutsch Austro-Węgry Cilli/Celje przed traktatem pokojowym z Austrią
Luče Austro-Węgry Cilli/Celje przed traktatem pokojowym z Austrią
Luče Jugosławia Gornji grad po traktacie pokojowym z Austrią
Leutsch Rzesza Niemiecka Cilli 1941
Luče Jugosławia Celje 1945
Luče Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
Luče Słowenia Slowenien 1991