Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Letošov

Letošov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Letošov.
. Dziś miejscowość nazywa się Letošov i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Letoschau Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Letošov Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Letošov Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Letoschau Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Letošov Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Letošov Czechosłowacja Vyškov 1945
Letošov Czechosłowacja Jižní Morava 1992