Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Łaźnica

Łaźnica to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Wiesengrund.
. Dziś miejscowość nazywa się Łaźnica i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Ladziza Rzesza Niemiecka Militsch 1914
Wiesengrund Rzesza Niemiecka Militsch 1939
Łaźnica Pod zarządem polskim Milicz 1945
Łaźnica Polska Wrocław 1992