Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Křtětice

Křtětice to miejscowość w to miejscowość, która 1993 należała do Czechy i znajdowała się w okręgu administracyjnym Strakonice.
Křtětice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Křtětice. Dziś miejscowość nazywa się Křtětice i należy do Czechy.