Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Křtětice

Křtětice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Křtětice.
. Dziś miejscowość nazywa się Křtětice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Křtetitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Křtětice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Křtětice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Kretietitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Křtětice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Křtětice Czechosłowacja Vodňany 1945
Křtětice Czechosłowacja Strakonice 1992
Křtětice Czechy Strakonice 1993