Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Křižanovice

Křižanovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Křižanovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Křižanovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Křižanowitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Křížanovice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Křižanovice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Krischanowitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Křižanovice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Křižanovice Czechosłowacja Vyškov 1945
Křižanovice Czechosłowacja Jižní Morava 1992