Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Královopolské Vážany

Královopolské Vážany to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Královopolské Vážany.
. Dziś miejscowość nazywa się Královopolské Vážany i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Wažan Königsfeld Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Vážany Královopolské Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Královopolské Vážany Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Königsfeld-Waschan Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Královopolské Vážany Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Královopolské Vážany Czechosłowacja Vyškov 1945
Královopolské Vážany Czechosłowacja Jižní Morava 1992