Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kozlany

Kozlany to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kozlany.
. Dziś miejscowość nazywa się Kozlany i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kozlan Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Kozlany Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Kozlany Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Koslan Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Kozlany Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Kozlany Czechosłowacja Vyškov 1945
Kozlany Czechosłowacja Jižní Morava 1992