Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kozlovice

Kozlovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kozlovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Kozlovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Koslowitz Austro-Węgry Prerau przed traktatem pokojowym z Austrią
Kozlovice Austro-Węgry Prerau przed traktatem pokojowym z Austrią
Kozlovice Czechosłowacja Přerov po traktacie pokojowym z Austrią
Koslowitz Rzesza Niemiecka Prerau 1939
Kozlovice Rzesza Niemiecka Prerau 1939
Kozlovice Czechosłowacja Přerov 1945
Kozlovice Czechosłowacja Severní Morava 1992