Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kožlí u Orlíka

Kožlí u Orlíka to miejscowość w to miejscowość, która 1939 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Pisek.
Kožlí u Orlíka to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kožlí u Orlíka. Dziś miejscowość nazywa się Kožlí i należy do Czechy.