Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kožlí

Kožlí to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kožlí u Orlíka.
. Dziś miejscowość nazywa się Kožlí i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kozli Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kožlí Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kozlé Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kožlí Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Koschli bei Worlik Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kožlí u Orlíka Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kožlí u Orlíka Czechosłowacja Písek 1945
Kožlí Czechosłowacja Písek 1992
Kožlí Czechy Písek 1993