Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kozárovice

Kozárovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kozárovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Kozárovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kozarowitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kozárovice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Kozárovice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Kosarowitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kozárovice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Kozárovice Czechosłowacja Písek 1945
Kozárovice Czechosłowacja Příbram 1992
Kozárovice Czechy Příbram 1993