Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Königreich I

Königreich I to miejscowość w to miejscowość, która 1938 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Trautenau.
Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.