Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zamysłów

Zamysłów to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zamislau.
. Dziś miejscowość nazywa się Zamysłów i należy do Polska.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Zamislau Rzesza Niemiecka Rybnik przed traktatem wersalskim
Königlich-Zamislau Rzesza Niemiecka Rybnik przed traktatem wersalskim
Zamysłów Polska Rybnik po traktacie wersalskim
Zamislau Rzesza Niemiecka Rybnik 1939
Zamysłów Polska Rybnik m. 1945
Zamysłów Polska Katowice 1992