Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kolešov

Kolešov to miejscowość w to miejscowość, która 1993 należała do Czechy i znajdowała się w okręgu administracyjnym Rakovník.
Kolešov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Golleschau. Dziś miejscowość nazywa się Kolešov i należy do Czechy.