Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Golleschau

Golleschau to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Golleschau.
. Dziś miejscowość nazywa się Kolešov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Golleschau Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Kolešov Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Kolešov Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Koleschau Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Koleschau Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Golleschau Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Kolešov Czechosłowacja Podbořany 1945
Kolešov Czechosłowacja Rakovník 1992
Kolešov Czechy Rakovník 1993