Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Koječín

Koječín to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Koječín.
. Dziś miejscowość nazywa się Koječín i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Koječin Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Koječín Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Koječín Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Kojetschin Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Koječín Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Koječín Czechosłowacja Prachatice 1945
Koječín Czechosłowacja Strakonice 1992
Koječín Czechy Strakonice 1993