Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kojátky

Kojátky to miejscowość w to miejscowość, która 1939 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Wischau.
Kojátky to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kojátky. Dziś miejscowość nazywa się Kojátky i należy do Czechosłowacja.