Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kojátky

Kojátky to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kojátky.
. Dziś miejscowość nazywa się Kojátky i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kojatek Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Kojátky Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Kojátky Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Kojatek Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Kojátky Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Kojátky Czechosłowacja Vyškov 1945
Kojátky Czechosłowacja Jižní Morava 1992