Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Klokočí

Klokočí to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Klokočí.
. Dziś miejscowość nazywa się Klokočí i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Klogsdorf Austro-Węgry Mährisch-Weißkirchen przed traktatem pokojowym z Austrią
Klokočí Austro-Węgry Mährisch-Weißkirchen przed traktatem pokojowym z Austrią
Klokočí Czechosłowacja Hranice po traktacie pokojowym z Austrią
Klogsdorf Rzesza Niemiecka Mährisch-Weißkirchen 1939
Klokočí Rzesza Niemiecka Mährisch-Weißkirchen 1939
Klokočí Czechosłowacja Hranice 1945
Klokočí Czechosłowacja Severní Morava 1992