Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zvíkov

Zvíkov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się NN.
. Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Klingenberg Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Zvíkov Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Zvíkov Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
NN Rzesza Niemiecka Pisek 1939
NN Czechosłowacja Písek 1945
- aufgelassen - Czechosłowacja Písek 1992
- aufgelassen - Czechy Písek 1993