Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Klein Bukowina

Klein Bukowina to miejscowość w to miejscowość, która 1938 należała do Rzesza Niemiecka i znajdowała się w okręgu administracyjnym Trautenau.
Klein Bukowina to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Klein Bok. Dziś miejscowość nazywa się Malá Bukovina i należy do Czechy.