Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Klein-Bock

Klein-Bock to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem pokojowym z Austrią należała do Austro-Węgry i znajdowała się w okręgu administracyjnym Königinhof a. d. Elbe.
Klein-Bock to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Klein Bok. Dziś miejscowość nazywa się Malá Bukovina i należy do Czechy.