Lista jednostek administracyjnych w Luksemburg, które tymczasowo znajdowały się pod zarządem Rzeszy Niemieckiej.