Lista jednostek administracyjnych w Słowenia, które tymczasowo znajdowały się pod zarządem Rzeszy Niemieckiej.